Myślenicki Klub Szachowy
 

Kalendarium wydarzeń:

Orlen Budonaft Grand Prix powiatu myślenickiego

Orlen Budonaft Grand Prix powiatu myślenickiego

Myślenicki Klub Szachowy, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają wszystkich miłośników Królewskiej Gry do udziału w cyklu turniejów szachowych Orlen Budonaft Grand Prix powiatu myslenickiego.
Impreza  będzie się składała z trzech turniejów, które odbedą się w terminach 16.01, 13. 03 oraz 5.06 2011 w budynku MOKiS. Pula nagród w cyklu wynosi 20 000 zł.
Liczba zawodników jest ograniczona. Szczegóły na plakcie  i w poniższym  komunikacie.
Kontakt z organizatorami:  Marcin Suder tel. 602-510-653 - kierownik turnieju.


Komunikat organizacyjny cyklu turniejów
Orlen Budonaft Grand Prix powiatu myślenickiego
„Szachy NIEDZIELĄ”


I. Organizatorzy
·         Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
·         Myślenicki Klub Szachowy
·         Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
 
II. Sponsor turnieju
Orlen Budonaft
 
III. Patronat honorowy
·         Jan Kusina - Prezes Małopolskiego Związku Szachowego
·         Józef Tomal –Starosta Powiatu Myślenickiego
 
IV. Patronat medialny
·         Gazeta Myślenicka
·         Dziennik Polski
·         Sedno
·         www.miasto-info.pl
·         www.glogoczow.pl
·         www.szachy.myslenice.pl
 
V. Cele
·         Popularyzacja szachów jako alternatywnej formy spędzania czasu dzieci, młodzieży i dorosłych
·         Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji szachowych
 
VI. Termin i miejsce
Zawody odbywać się będą w terminach: 16.01, 13.03, 5.06 2011.
Miejscem gry jest budynek MOKiS w Myślenicach (ul. Piłsudskiego 20). Zawody będą zaczynały się o godz. 9.30, zakończenie będzie planowane na ok. 15.30. Zapisy i wpłaty będą mogły być dokonywane od godz. 8.45.
 
VII. Uczestnictwo
Zawody mają charakter turnieju otwartego, zatem w rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy chętni – bez ograniczeń wiekowych oraz miejsca zamieszkania - po wcześniejszym zgłoszeniu.
 
VIII. Zgłoszenie do zawodów
Do turnieju można zgłosić się mailowo jwolak@kksz.krakow.pl lub m_suder@wp.pl najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem zawodów. Wpisowe do zawodów wynosi 35 zł w grupie OPEN oraz 20 zł w grupach juniorskich za cały cykl lub odpowiednio 15 zł oraz 10 zł za każdy turniej. Zawodnicy zameldowani w powiecie myślenickim, pod warunkiem terminowego zgłoszenia, są zwolnieni z opłaty.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia zgłoszeń otrzymanych w późniejszym czasie wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc i po opłaceniu przez zawodnika wpisowego wyższego o 10 zł.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów do turnieju.
Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia, reprezentowany klub lub miasto oraz posiadaną kategorię szachową i aktualny ranking .

IX. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych
- Grupa A – urodzeni w roku 2004 i młodsi
- Grupa B – urodzeni w roku 2001 i młodsi
- Grupa C – urodzeni w roku 1998 i młodsi
- Grupa D – urodzeni w roku 1995 i młodsi
- Grupa E – bez limitów
 
Zawody odbywać się będą systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosi 10’/partię + 5’’/posunięcie dla zawodnika. O zdobytym miejscu decyduje w kolejności: liczba punktów, średni Bucholtz, pełen Bucholtz, liczba zwycięstw, progres.
 
X. Nagrody
W turnieju przewidziano następujące nagrody:
 
Eliminacje:
OPEN:1-5 miejsce: 300 zł, 250 zł, 200 zł, 150 zł, 100 zł, najlepsza kobieta: 100 zł, najlepsza osoba z powiatu: 100 zł, najlepszy zawodnik z rankingiem =<2000 - 100 zł, najlepszy zawodnik z rankingiem=<1600 - 100 zł.
GRUPY JUNIORSKIE: nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 zł dla zdobywców miejsc 1-5, dla najlepszej dziewczyny i dla najlepszego zawodnika z powiatu. Ponadto każdy uczestnik otrzyma upominek.
Cykl:
OPEN:1-8 miejsce: 1000 zł, 800 zł, 700 zł, 500 zł, 400 zł, 300 zł, 200 zł, 100 zł, 100 zł, najlepsza kobieta: 100 zł, najlepsza osoba z powiatu: 100 zł, najlepszy zawodnik z rankingiem =<2000 - 100 zł, najlepszy zawodnik z rankingiem=<1600 - 100 zł.
GRUPY JUNIORSKIE: nagrody rzeczowe o łącznej wartości 4500 zł dla zdobywców miejsc 1-5, dla najlepszej dziewczyny i dla najlepszego z powiatu. Trofea sportowe dla zawodników z miejsc I-III w każdej grupie.
Uwaga:
·         Nagrody dodatkowe zostaną przyznane jeśli w danej kategorii wystąpią min. 3 osoby.
·         Nagrody można odebrać tylko na oficjalnym zakończeniu.
·         Nagród się nie łączy za wyjątkiem nagrody dla najlepszego z powiatu.
 
XI. Ustalenia końcowe    
·         W przypadku niewielkiejliczby uczestników organizator dopuszcza możliwość łączenia grup przy zachowaniu podziału na zaproponowane w komunikacie kategorie wiekowe.
·         Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego i organizatorów turnieju.
·         Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
·         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian do komunikatu organizacyjnego.


ORGANIZATORZYProjekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Hotmind